domingo, 31 de agosto de 2014

Un tercer viatge pel fons de l'educació...Encara me'n recordo bé del primer dia que vaig decidir emprendre el grau d'Educació Infantil, plena d'il·lusió per conquistar el gran vaixell de l'educació. Això no obstant, em sentia com si m'haguessin tirat a la mar sense saber nadar, ja que era tant el que havia d'aprendre i adquirir per anar convertint-me a poc a poc en mestra. Però ara, en un obrir i tancar els ulls, em trobo amb l'experiència, els coneixements i els aprenentatges, d'un tercer viatge pel fons de l'educació, un viatge que ha fet encendre encara més, la meva il·lusió. 

                                                                     Imatge pròpia

Aquest últim curs m'ha permès aprendre a nadar, a mantenir-me a flota i no enfonsar-me davant les dificultats, i el més important de tot, a sobreviure davant qualsevol naufragi. A més, fins el primer dia del tercer curs fins a dia d'avui, he après aspectes tant importants com els següents: 

-En primer lloc, com a mestra, he de ser una figura clau a l'hora de detectar, diagnosticar i dissenyar estratègies d'intervenció educatives, no només per atendre a la diversitat de l'alumnat, sinó també, per donar resposta a les diferents necessitats educatives que puguin presentar els alumnes al llarg del seu procés d'ensenyament-aprenentatge. Una assignatura d'aquest tercer any que especialment m'ha ajudat a reforçar aquesta idea, és la de Trastorns del Desenvolupament. Amb ella, hem après molt sobre la llengua de signes, i hem analitzat casos d'infants, establert hipòtesis diagnòstiques, i pensat amb possibles mesures educatives. Aquí en teniu un exemple: 


-En segon lloc, he anat adquirint més habilitats a l'hora d'intervenir amb les criatures, així com més destreses per observar i reflexionar sobre els processos d'ensenyament-aprenentatge (propis i de cara als meus futurs alumnes). Tampoc no se'm pot oblidar la idea de que: "Els ulls de la mestra són un mirall per a l'infant" (Vicenç Arnaiz). A més a més, he tingut l'oportunitat, gràcies a diverses assignatures, de dissenyar múltiples contextos lúdics, que proporcionin grans quantitats de coneixement per a les criatures. 

-Així mateix, des d'una altra perspectiva, durant aquest tercer viatge pel món de l'educació, també m'he pogut anar conscienciant de la gran importància de les matemàtiques en el desenvolupament integral dels més petits, així com del fet d'anar introduint idees del medi natural, geogràfic, social i cultural. Això és així, ja que gràcies a aquests últims, i el fet de partir-se de l'experiència prèvia de les criatures i de l'aprenentatge d'aquestos a través de materials manipulables, constitueixen els ingredients essencials per a l'organització del seu propi coneixement. En el següent enllaç es pot trobar una unitat didàctica que ho demostra: 

-Per un altre costat, dins del món tecnològic en el qual ens trobem immersos, també he après la importància que té, tenir en compte els valors i contravalors que es poden amagar darrere de qualsevol pel·lícula (com ara en Ice Age), conte, enllaç d'Internet, producció de qualsevol mitjà de comunicació de masses, o fins i tot, he après el fet de considerar els seus possibles avantatges educatius. Tot això sense oblidar, tal i com he dit en anys anteriors, l'essencialitat de la reflexió constant, ja que sense reflexió, no només es perd l'essència del passat i del futur, sinó també la del present. 

-Per finalitzar, m'agradaria destacar un dels eixos principals que ha constituït aquest tercer viatge pel món de l'educació, i que és la realització del Pràcticum amb infants d'entre 0 i 3 anys. Amb les pràctiques, no només he pogut avaluar els meus resultats, sinó adquirir consciència de tot el procés assolit. També, m'han ajudat a observar si el que realment estic estudiant m'agrada, i a desenvolupar les capacitats i competències necessàries com a futura docent.

Tanmateix, he pogut avaluar si estic preparada per actuar com a mestra, i a conèixer quins aspectes he de millorar. A més a més, he pogut aprendre com és el funcionament d'una escola d'infantil, i a donar importància a aspectes tant essencials com: el diàleg, la conversa, el treball en equip, l'adequada organització del temps, la col·laboració i l'establiment de confiança mútua amb les famílies, la importància de participar en els diversos seminaris de pràctiques i reunions informatives,...

Per una altra banda, analitzar i reflexionar sobre el desenvolupament de les meves competències professionals, m'ha fet adonar que els coneixements i habilitats que s'han d'anar aprenent i adquirint com a mestra, no són tancats, sinó que han d'estar en constant moviment al llarg de tota la vida (tant professional, com personal). Així mateix, m'ha sorprès que moltes d'aquestes competències, ja les tingués bastant treballades abans del començament de les pràctiques, i que ara, gràcies al Pràcticum, hagi pogut vincular allò que ja sabia a nivell teòric amb la pràctica.

Per últim, m'agradaria acabar amb una de les reflexions més significatives, que he pogut extreure al llarg d'aquest primer període de pràctiques, i que em serveix per tenir en compte per al Pràcticum II i el meu futur docent:

"Des del primer dia, s'ha de pensar en no ser una mestra model, sinó en aprofitar per aprendre dels propis errors, i d'aquestos, ser una miqueta millor cada dia. Està clar que no hi ha cap solució ni remei, i que la millor pràctica educativa, és la que després es va descobrint dia a dia amb els infants, tenint en compte que cada grup serà un món de vivències diferents, a les quals adaptar-s'hi". 

A continuació es pot observar un vídeo elaborat per mi, a on s'expressen diversos dels meus aprenentatges al llarg d'aquest tercer curs: 

No hay comentarios:

Publicar un comentario